Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 29.05.2019 roku o godz. 18:00
w Klubie Osiedlowym - Osiedlowe Centrum Plastyki "Wilga"
przy ul. Znanieckiego 5

 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „WILGA XII”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

Czytaj więcej...

Spotkanie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w osiedlu „Wilga XII” na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18°° w Klubie Osiedlowym Wilga – Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 11:00 – 13:00 oraz 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 • Budynek: Znanieckiego 16
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-19:00
 • Budynek: Znanieckiego 16A
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 11:00 - 13:00 oraz 18:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 16B
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 13:00 - 14:00 oraz 18:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 16C
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 18:00-20:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 24 listopada 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy

Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII.

Czytaj więcej...

Roznoszenie korespondencji do lokali

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

 • 02 lutego 2018 r. tj. piątek od godz. 8:00
 • 03 lutego 2018 r. tj. sobota od godz. 10:00
 • 05 lutego  2018 r. tj. poniedziałek od godz. 18:00
Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wymiany zaworów hydrantowych w garażu w budynku przy ul. Znanieckiego 16 w dniu 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody ciepłej w godzinach 09:00 – 14.00.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

21 stycznia 2017 r. tj. sobota od godz. 10:00

23 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18:00

24 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8:00

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16C

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 29.12.2016 r. (czwartek) w godzinach: 18:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16A

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 21.12.2016 r. (środa) w godzinach: 16:00-19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16B

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 29.12.2016 r. (czwartek) w godzinach: 17:30-18:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 19.12.2016 r. (poniedziałek) w godzinach: 17:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) w budynku przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B oraz 16C w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu  przeprowadzenie ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Znanieckiego 16, 16A, 16B, 16C

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) w budynku przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B oraz 16C w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Wilga XII” świadczy:

Firma „CLEANER” Paweł Stefaniuk

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi przy głównym wodomierzu przez służby MPWiK w dniu 22 sierpnia (poniedziałek) 2016 roku w godzinach 09:00 – 13:00 w budynku przy ul. Znanieckiego 16 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Czytaj więcej...

Stopery w drzwiach na klatkę schodową

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na prośbę mieszkańców w budynku przy ul. Znanieckiego 16, zostały zamontowane stopery w drzwiach na klatkę schodową, w celu ułatwienia Państwu ich użytkowania.

Czytaj więcej...

Zakończenie remontu dachu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończył się ostatni etap remontu pokrycia dachów obejmujący budynki przy ul. Znanieckiego 16, 16a, 16B i 16C w Warszawie. Wyżej wymienione prace mają 10-letnią gwarancję Wykonawcy.

Czytaj więcej...

Remont dachu

Szanowni Państwo,

W dniach 28 i 29 czerwca 2016 r. (wtorek i środa) w godz. 08:00 – 16:00 prowadzone będą prace remontowe dachu budynku przy ul. Znanieckiego 16C.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 16 C

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 29.06.2016 r. (środa) w godzinach: 18:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 16

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 28.06.2016 r. (wtorek) w godzinach: 17:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 16 B

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 28.06.2016 r. w godzinach: 19:00-19:30 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 16 A

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 28.06.2016 r. w godzinach: 16:00-19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Zebranie dla Członków Osiedla Wilga XXI

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz 
§ 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82” Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zwołuje w dniu 18 maja  2016 roku o godz. 19:00 w budynku Znanieckiego 16A klatka V

Czytaj więcej...

Remont dachu

Szanowni Państwo,

w dniach od 16.05.2016 – 25.05.2016 r., w godz. 8.00 – 16.00 prowadzone będą prace remontowe dachu budynku przy ul. Znanieckiego 16A i 16B. Prace będą prowadzone z użyciem podnośnika, z poziomu chodnika.

Czytaj więcej...

Remont klatki schodowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Znanieckiego 16A, klatka I rozpocznie się remont klatki schodowej.

Czytaj więcej...

Sprzedaż miejsca postojowego

Sprzedam miejsce postojowe M66 w hali garażowej położone pod budynkiem Znanieckiego 16.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza mieszkańców OSIEDLA Wilga XII na spotkanie, które odbędzie się:

 • w dniu 9 marca (środa) 2016 roku o godz. 19:00
 • w pomieszczeniu Rady Osiedla w budynku Znanieckiego 16 A, kl. V

Przedmiotem spotkania będzie omówienie spraw Osiedla.

Prosimy o wzięcie udziału w spotkaniu. 

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ OCHRONY

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2016r. usługa ochrony na Osiedlu WILGA XII będzie świadczona przez firmę PERSONA.

Czytaj więcej...

Przeglądy przeciwpożarowe w budynkach przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B, 16C

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2015 r. (środa) na osiedlu „Wilga XII” w budynkach przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B, 16C w Warszawie odbędzie się kontrola bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj więcej...