Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 27.05.2019 roku o godz. 18:00
w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Jagiellońskiej 7

 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „Jagiellońska II A”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w nieruchomościach przy  ul. Targowej 39A,  ul. Jagiellońskiej 6A, Marcinkowskiego 11 na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 18°°  
w Zespole Szkół przy ulicy Jagiellońskiej 7

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu.

Zaproszenie na spotkanie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w nieruchomościach przy ul. Targowej 33/35/37, 33b, 33a, 37a  na spotkanie,które odbędzie się

w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 18°°

w Zespole Szkół przy ulicy Jagiellońskiej 7

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu.

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 15:00 – 16:30 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Jagiellońska II A

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Harmonogram odczytu wodomierzy

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram odczytu stanu wodomierzy w Państwa lokalach:

Czytaj więcej...

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 11:00 – 14:00 oraz 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Jagiellońska II A

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Jagiellońska II A

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 • Budynek: Marcinkowskiego 11
 • Data: 19.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-17:00
 • Budynek: Targowa 39a
 • Data: 19.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 13:00 - 14:00 oraz 18:00-19:00
 • Budynek: Jagiellońska 6a
 • Data: 19.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 11:00 - 13:00 oraz 17:00-18:00
 • Budynek: Targowa 33/35/37
 • Data: 19.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 9:00 - 14:00 oraz 16:00-20:00
 • Budynek: Targowa 33a
 • Data: 20.11.2018 (wtorek)
 • Godzina: 13:00 - 16:00
 • Budynek: Targowa 33b
 • Data: 20.11.2018 (wtorek)
 • Godzina: 8:00 - 11:00 oraz 16:00-18:00
 • Budynek: Targowa 37a
 • Data: 19.11.2018 (wtorek)
 • Godzina: 11:00 - 13:00 oraz 18:00-20:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 24 listopada 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

Pasaż Handlowy "Targowa"

Szanowni Państwo, w związku z Narodowymi Obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniach 11-12.11.2018 Pasaż Handlowy „TARGOWA” będzie NIECZYNNY.

Remont nawierzchni drogowej na terenie osiedla Jagiellońska II A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku (czwartek) zostaną wykonane prace polegające na częściowym remoncie nawierzchni drogowej na terenie osiedla Jagiellońska II A.

W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie okresowe zamknięcie przejazdu w prześwicie pomiędzy klatkami schodowymi nr I i II, znajdującymi się w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 37A. Wjazd na teren osiedla możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marcinkowskiego.

Przewidywany czas zakończenia prac: 16.08.2018 r., godz. 16:00

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełni Pan Dawid Gorczyński – Administrator osiedla, tel. 517-104-852.

Wykonawcą prac jest Firma Usługowa Nawierzchnie Asfaltowe i Transport Tadeusz Soból. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Łukasz Wycech, tel. 605-366-505.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wykonanie rozbudowy i wymiany systemu sygnalizacji pożaru na poziomie „0” Pasażu Handlowego usytuowanego w budynku przy ul. Targowej 33A.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 23 lipca 2018 roku (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na wykonaniu rozbudowy i wymiany systemu sygnalizacji pożaru na poziomie „0” Pasażu Handlowego znajdującego się w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 33A.

Czytaj więcej...

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Jagiellońska II A.

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Jagiellońska II A.

Czytaj więcej...

Zakaz wyprowadzania psów bez smyczy

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy prace na terenie zielonym – wykonanie nawodnienia i nasadzenia roślin.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie prac polegających na wykonaniu systemu nawodnienia osiedla wraz z nasadzeniami zieleni

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że od dnia 14 maja 2018 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na wykonaniu systemu nawodnienia osiedla wraz z nasadzeniami zieleni.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Prace remontowe na dachu budynku przy ul. Targowej 33/35/37

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 11 kwietnia 2017 roku (wtorek) rozpoczną się prace remontowe na dachu budynku przy ul. Targowej 33/35/37 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Klatka po remoncie

Szanowni Państwo,

W związku zakończeniem remontu klatki schodowej zwracamy się do Państwa z prośbą o użytkowanie klatki schodowej w taki sposób, który pozwoli na zachowanie jej w obecnym stanie przez długi czas. 

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

21 stycznia 2017 r. tj. sobota od godz. 10:00

23 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18:00

24 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8:00

Czytaj więcej...

Wymiana pionów instalacji wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji - Targowa 35/37 kl. III, IV,V

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu gwarancyjnego na prace polegające na wymianie pionów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w Państwa lokalach w budynku przy ul. Targowej 33b w dniu 18 stycznia 2017r. (środa) w godzinach od 11.00 do 13.00 odbędzie się przegląd gwarancyjny ww.instalacji.

Czytaj więcej...

Wymiana pionów instalacji wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji - Targowa 33b

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu gwarancyjnego na prace polegające na wymianie pionów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w Państwa lokalach w budynku przy ul. Targowej 33b w dniu 18 stycznia 2017r. (środa) w godzinach od 9.00 do 11.00 odbędzie się przegląd gwarancyjny ww.instalacji.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 33/35/37 kl.II

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 20.12.2016r. w godzinach: 17:00 -18:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 33/35/37 kl.III

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 20.12.2016r. w godzinach: 18:00 -19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 33/35/37 kl.IV

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 20.12.2016r. w godzinach: 19:00 -20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 33/35/37 kl.V

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 20.12.2016r. w godzinach: 20:00 -21:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 37A kl.I

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 21.12.2016r. w godzinach: 16:00 -17:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 37A kl.II

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 21.12.2016r. w godzinach: 17:00 -18:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Jagiellońska 6A kl.I

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 21.12.2016r. w godzinach: 18:00 -19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Jagiellońska 6A kl.II

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 21.12.2016r. w godzinach: 19:00 -20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Marcinkowskiego 11 kl.I

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 19.12.2016r. w godzinach: 16:00 -17:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Marcinkowskiego 11 kl.II

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 19.12.2016r. w godzinach: 17:00 -18:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 33B kl.I

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 19.12.2016r. w godzinach: 18:00 -18:45 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 33B kl.II

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 19.12.2016r. w godzinach: 18:45 -19:30 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Targowa 33B kl.III

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 19.12.2016r. w godzinach: 19:30 -20:15 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...